Tu pots vèncer el càncer!. Tu ho fas possible. Col·labora amb la FOC, Fundació Oncològica de Catalunya”.
Divulgació del coneixement de la malaltia
Apropem la innovació i l’estratègia a la societat i informem sobre els nous avenços tecnològics i científics en el camp del càncer. També treballem per promoure el coneixement del diagnòstic precoç i sensibilitzar a la ciutadania. 
El càncer és una malaltia a vèncer
La supervivència i la qualitat de vida de les persones afectades pel càncer ha augmentat en els darrers anys, degut a la inversió en innovació i tecnologia mèdica.
Innovació i estratègia oncològica
Desenvolupen programes i projectes que tenen per objectiu la innovació i l’estratègia en relació al tractament, curació i progrés del coneixement de la malaltia del càncer.
Col·laboració
Pots col·laborar amb nosaltres a través de diferents vies com poden ser aportacions econòmiques, patrocinis, organització d’activitats benèfiques, cessió o donació de béns i serveis i tasques de voluntariat.